Bezpieczny pobyt

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym Gościom jest dla nas kwestią pierwszorzędną. W związku z zaistniałą sytuacją epidemii COVID-19, wprowadziliśmy szereg dodatkowych zasad bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą Państwu cieszyć się bezpiecznym i komfortowym pobytem.

I. Każdy Pracownik Grand Łeba zobligowany jest do:

• dokonania samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy zgodnie z www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy;

• w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38°C lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;

• stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki;

• zachowania minimalnej odległości 2 metrów od innych pracowników;

• przeprowadzania systematycznej dezynfekcji miejsca pracy ze zwróceniem szczególnej uwagi na powierzchnie użytkowe (telefon, klawiatura, myszka, kalkulator, włączniki świateł, biurko);

II. Strefy ogólne (korytarze, hotele, toalety):

• strefy ogólne każdego obiektu noclegowego stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez
Pracowników jak i Gości obiektu (zgodnie z wytycznymi GIS https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz);

• w obiekcie mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi;

• w strefie wejścia do obiektu, zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób mogących przebywać w recepcji;

• w tej samej części znajdują się płyny do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;

• bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu) klamek, poręczy, uchwytów oraz innych często dotykanych powierzchni;

• w każdej toalecie publicznej na terenie obiektu w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;

• w strefie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;

• prowadzona jest regularna dezynfekcja wind zgodnie z wytycznymi.

• w strefie wejścia do wind znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;

• wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy zameldowanych w jednym pokoju);

• regularne wietrzenie przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;

• systematyczna kontrola jakości wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą;

III. W strefie Recepcji:

• znajdują się informację o maksymalnej ilości osób mogących przebywać w danej części obiektu;

• dla Gości dostępne są do pobrania jednorazowe maseczki oraz rękawiczki;

• zamontowano specjalną osłonę w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni;

• minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;

• dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;

• preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych, nasze terminale płatnicze dezynfekowane są po każdym użyciu;

• podczas podpisywania karty meldunkowej nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu;

• karty do pokoi oraz klucze są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości;

IV. Strefa pokoi hotelowych:

• wprowadzenie zasady świadomego rozmieszczania Gości w strukturze Obiektu co oznacza, że minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym
piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe;

• wykonywanie ozonowanie pokoju oraz łazienki po każdym pobycie;

• wprowadzenie zakazu używania przez gości suszarek nadmuchowych

• serwis pokoi odbywa się tylko na życzenie Gości pod ich nieobecność w godzinach 8:00 do 14:00, po umieszczeniu przez Gości na klamce odpowiedniej zawieszki,
która dostępna jest z każdym z pokoi ;

V. Strefa Restauracji/Baru:

• śniadania oraz obiadokolacje odbywają się w formie serwowanej ;

• tace, stoły oraz przyprawniki są dezynfekowane po każdym gościu

• podczas podpisywania rachunku przy zamówieniach na konto pokoju w ramach pobytu, nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich
użyciu;

• nasza obsługa rozlokowuje gości zgodnie z zalecanymi odstępami;